Wiel Schins

Wiel Schins is pionier bij de beweging die scherp stelling neemt in de discussie rond klimaat en wat hij noemt “dwaalweg duurzaamheid”. Hij is de brenger van een fors tegengeluid. In zijn opvatting is er dringende behoefte aan meer intellectuele percepties rond problematiek en oplossingsrichting. Maar de benodigde vrijdenkers om hiermee aan de slag te gaan zijn er nog niet of nauwelijks. Onze leiders en hun organisaties werken met verouderde wereldbeelden en blijven ronddwalen binnen hun achterhaalde systemen. Er is dringend behoefte aan een nieuwe elite, die het voortouw neemt richting nieuwe tijdperk. Wiel Schins wil de noodzakelijke beweging helpen uitrollen en daardoor versnellen. Er is nog weinig begrip voor de diepere logica achter een besturingsmodel als people-planet-profit, waardoor onze huidige leiders dat niet kunnen realiseren. Dat vereist namelijk dóórkantelen vanuit meer radicale visies, grotere kaders, diepere inzichten en hogere doelen dan momenteel nog gangbaar. 

Schins zet een nieuw pad uit voor alle organisaties, waarbij het mes aan twee kanten snijdt, omdat tevens hun achterstallig onderhoud in bedrijfsvoering teniet wordt gedaan en dus resultaten verbeterd. Maar de werkelijkheid achter onze organisaties is dat ze dit niet willen en niet kunnen. We verliezen daarmee kostbare tijd en geld, maar ook ambitie. 

Wiel Schins werkt vanuit een ongewoon brede achtergrond. Als ingenieur, gepromoveerd natuurwetenschapper, bedrijfskundige, bestuurder, consultant, maar ook Aarde- en menshistoricus. Hij is bekend en veelgevraagd als auteur, presentator, auteur, excursiegids, docent en producent.
Wiel Schins weet als geen ander zaken op de rij te zetten, voorbij de bocht te kijken en een nieuwe duurzaamheidsagenda op te stellen. Het thema ‘maakbaarheid’ is in zijn ogen cruciaal, reeds af te leiden uit de titel van zijn boek “Tussen Utopia en Vanzelfsprekendheid”. Compleet, onderhoudend en vlot geschreven, maar ook krachtig en scherp, voor een breed publiek. 
Het schort aan maturiteit en daarbij behorende scherpe nieuwe keuzes in alle bestuurskamers. Als frontwerker kent Wiel Schins de huidige leiders, hun leidmotieven, attitudes en hun zorgen. Toch is probleemeigenaarschap onontkoombaar. Zij moeten daartoe eerst het hoofd leeg willen maken, de ogen openen en het verlangen ontwikkelen om er bij te zijn.
Zonder tijd te nemen voor bewustmakend zelfonderzoek is er volgens Schins geen zicht op een relevant resultaat. Daartoe is er het Observatorium Nieuwe Samenleving. Dit omhelst zijn boek, lezingen en workshops. Deze laatste zijn absoluut uniek in hun soort, namelijk als buitenexcursies in Z-Limburg naar de oorsprong van Aarde, leven en mens. Kennis van en tastbare verbinding met het grote systeem zijn nodig ter verdieping en verinnerlijking, om de geesten te rijpen, op vlieghoogte te komen en met nieuwe creativiteit aan de slag te gaan. Dit vanuit de filosofie: eerst aarden, dan waarden. 
Met passie en schwung, maar zeker niet met de fluwelen handschoen, neemt Schins mensen op sleeptouw, vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid voor een betere wereld.

www.wielschinsgeo.nl