Our common future
Tussen Utopia en vanzelfsprekendheid

ERVARINGSTOCHT IN DUURZAAMHEID
TUSSEN UTOPIA EN VANZELFSPREKENDHEID


TIJD VOOR  EEN NIEUW REALISME IN DE BESTUURSKAMER; LEIDERS IN HUN KRACHT BRENGEN

De geologie van Zuid-Limburg biedt een ander perspectief op het fenomeen tijd en daarmee een andere kijk op het begrip duurzaamheid. 

Veel leiders van organisaties zien Duurzaamheid als een afgebakende activiteit in technische sfeer. Slechts weinigen (nog) onderkennen de gigantische veranderingen die de wereld zal moeten ondergaan, wil de mensheid als soort zich niet buitenspel zetten. Velen van deze leiders hebben het moeilijk om hun persoonlijke zorgen kwijt te raken binnen de context waarin zij opereren. Zij zien geen kans om hun ambities op dit gebied om te zetten in daden. Met name deze bezorgde leiders zijn echter nodig om organisaties innovatief te transformeren als voorbereiding op de Nieuwe Wereld. Wij willen en kunnen deze leiders in hun kracht brengen. Wij geven begrippen als ‘duurzaamheid’ echte betekenis door het aanbieden van diepgaande kennis, inzicht en overzicht. Met de problematiek van Aarde plus Leven als uitgangspunt. Met de juiste informatie over zaken als klimaat, evolutie en maakbaarheid van de samenleving, maar ook over historie van organiseren, integrale bedrijfsvoering en de rol van nieuwe businessmodellen als Cradle-to-Cradle. Wij laten u zien hoe voorlopers uit de chemische industrie hun bedrijfsvoering inrichten, maar ook hoe organisaties als banken en de zorgsector worstelen met de materie. Tijd voor het grote verhaal, vanuit een visie zonder terughoudendheid.


EEN GEËNGAGEERDE VISIE 

Wij roepen alle leiders die zich geroepen voelen op om positie te kiezen en verantwoord professioneel met het thema aan de slag te gaan. Onze visie op Duurzaamheid en de Nieuwe Wereld, op basis van een persoonlijke insteek en jarenlang onderzoek, staan te uwer beschikking. Niet iedere organisatie is dezelfde of heeft dezelfde ambitie en mogelijkheden. Als u weer naar huis heeft ú als leider een eerste inzicht gekregen in de problematiek en mogelijke oplossingsscenario’s.  U kunt daar dan in uw organisatie verder mee aan de slag. Als u daaraan behoefte heeft, helpen wij graag daarmee verder. 

VOOR WIE

Serieuze leiders of bevoegde beleidsmakers die hun beurs op hun hart dragen. Leiders die zich herkennen in een wereldbeeld waarbij even veel waarde wordt toegekend aan gemeenschappelijkheid, synergetisch en holistisch kijken als aan orde, succes en macht. Mensen die zich als leider van hun organisatie en als wereldburger verantwoordelijk voelen voor het ontwikkelen van de Nieuwe Wereld en die bereid zijn te onderzoeken hoe hun organisatie binnen haar eigen context hieraan een constructieve bijdrage kan leveren. Leiders die van daaruit bereid zijn om zich basiskennis en inzicht aan te laten reiken, te beginnen met kennis van en respect voor stakeholder Aarde-Leven. Leiders die bereid zijn om de constructieve  dialoog aan te gaan met zichzelf en anderen en keuzes te maken die liggen in het directe verlengde van de hierboven genoemde verantwoordelijkheid

Kortom, mensen die de moed hebben om te willen wat ze moeten (codewoord “Moedt”). Uw en onze belangen als Aardbewoner zijn dezelfde. Wij bieden u een veilige omgeving om van gedachten te wisselen. 

PROGRAMMA

Een dag vanuit een inspirerende locatie, Kasteel Rijckholt in Gronsveld. In de ochtend wordt u, na de ontvangst, wegwijs gemaakt in de materie. U verwerft een eerste inzicht, doorzicht en overzicht rond de nieuwe revolutie. Wat is het, kan ik er iets mee, moet ik er iets mee en wat is dan de eerste stap in mijn organisatie? Na de lunch trekken we de wandelschoenen aan om met u een mooie en indrukwekkende excursie maken, we bezoeken mystieke groeven en gaan naar de beroemde 6000 jaar oude vuursteenmijnen, waar u ziet hoe de allereerste industrie werd opgezet en hoe de beslissingen werden genomen die onze maatschappij onveranderd richting geven. Een combinatie van praten, visualiseren, bewustmaken, leren van elkaars ervaringen en belevingswaarde. 
Na de excursie komen we weer bij elkaar om, onder het genot van een hapje en een drankje en kameraadschappelijkheid, na te praten en ervaringen uit te wisselen. De dag wordt afgesloten met een gezamenlijk diner. 
Maar het echte voldane gevoel ontwikkelt u geheel in u zelf. Het boek Tussen Utopia en vanzelfsprekendheid krijgt u mee, daar moet u naderhand maar rustig de tijd voor nemen.

DATA

Wij organiseren de bijeenkomst twee keer in het najaar van 2016.

De data zijn:

Vrijdag 30 september 2016

Vrijdag 7 oktober 2016.

Wilt u op het aanmeldingsformulier duidelijk uw voorkeursdatum aangeven.


UW INVESTERING

Uw investering bedraagt: € 895,00 per deelnemer, inclusief alle kosten voor het verblijf, maar exclusief BTW. 

AANMELDING

Het aanmeldingsformulier

TOT SLOT

Het geheel vindt plaats in de prachtige omgeving van het Zuid-Limburgse land. Wij hebben ervoor gekozen deze ervaringstocht op vrijdag te organiseren, om u de mogelijkheid te bieden hier, vanzelfsprekend op eigen kosten, nog een weekend in het gastvrije Zuid-Limburg aan vast te knopen.

(Lees meer)