Socratisch Café Gouda: Nieuwe gesprekken op maandag 27 februari in het Verzetsmuseum

 

Een succes

Op 26 januari werd het Socratisch Café Gouda geopend. We waren met 40 mensen, inclusief de 4 gespreksleiders. De deelnemers werden na een half uur ingedeeld, waardoor ieder in gesprek kwam met een kleine groep anderen. De gesprekspartners waren dus minstens gedeeltelijk onbekenden voor elkaar. En toch waren in alle vier groepen al snel vrij diepgaande gesprekken, dankzij de gekozen socratische methode. Meerdere deelnemers gaven te kennen ‘aan het denken’ te zijn gezet of ‘aan het twijfelen’ te zijn gebracht. Positief gewaardeerd werd het ‘uitdiepen van ervaringen’ en ‘onderwerpen vanuit een ander gezichtspunt bekijken’. Lees hier ook de column van Beatrijs Lubbers.

 

Nieuwe gesprekken

We gaan op maandag 27 februari met deels dezelfde en deels nieuwe deelnemers weer praten over TOLERANTIE, maar op een nieuwe manier. Nu staat centraal het oefenen in het OMGAAN MET AFKEER. Verdraagzaamheid draait om het overwinnen van gevoelens van afkeer, zonder die afkeer te ontkennen of weg te drukken. Het gaat ook bij deze gespreksvorm om een gemeenschappelijke zoektocht en niet om een discussie.

 

Is het Socratisch Café wel iets voor u?

WAT MOET JE WETEN om deel te kunnen nemen?
Antwoord: niets, behalve het adres + tijdstip waar je moet zijn.

WAT MOET JE KUNNEN om deel te kunnen nemen
Antwoord: 3 dingen:

  1. Kunnen luisteren naar een ander
  2. Spelregels kunnen accepteren
  3. Kunnen twijfelen.

Dat is genoeg, maar het is zeker niet niks.

Wat is een aristotelische oefening?

In een aristotelische oefening wordt eenemotie gekozen, b.v. woede, angst, verdriet, mededogen. Dit keer nemen we de emotie afkeer (of walging). Uit verschillende afkeerervaringen van deelnemers wordt één afkeermoment van één van hen gekozen om uit te diepen. De anderen leven zich in deze situatie in en bedenken een reactie die te weinig recht doet aanhet gevoel van afkeer. Ook bedenken ze het andere uiterste: wanneer laat je je te veel door dit gevoel meeslepen? We zoeken het juiste midden met behulp van de 5 vragen die Aristoteles daarbij stelde, aangevuld met nog een vraag uit de modernere emotietheorie van Martha Nussbaum.

Je bent welkom! Doe mee en schrijf je in!