Socratisch Café Gouda is een activiteit van DeGoudseSchool. DeGoudseSchool is een initiatief van prof. dr. ing.Teun Hardjono, dr. ing. Arnold Roozendaal, mr. A.H.J. Teunissen en drs Rik Spann. DeGoudseSchool beoogt in maatschappij en organisaties een brug te slaan tussen technologie, spiritualiteit, kunst en wetenschap. www.degoudseschool.nl/socratischcafe

Het Socratisch Café is een ontmoetingsplek voor liefhebbers van een zinvol gesprek. Een socratisch gesprek is geen discussie, maar een gemeenschappelijke zoektocht.

Op 4 februari 2019 vond er een extra Socratisch Cafe plaats (o.l.v. Nico Koning, Paul Oomen, Dick de Korte en een Amsterdamse student). We hebben geen thema, geen Ding, en doen dit nu niet op een DingsDag. 

We denken wel na over een praktisch probleem

We gaan na een korte inleiding in de Steenlandzaal in gespreksgroepen uiteen. 

Het wordt een socratische dialoog.

Elke groep werd door een hiervoor getrainde en ervaren gespreksleider begeleid.

Vragen? Mail nico@nkoning.nl                                                           

Wat is een socratische dialoog?

De  socratische dialoog is een gespreksvorm met vaste speleregels. Het is geen discussie, maar een gemeenschappelijke zoektocht. We geven elkaar ook geen adviezen.

Iedereen kan meedoen. Er is geen bepaalde kennis voor nodig, alleen een zekere openheid om dingen eens vanuit een ander perspectief te bekijken. Er is bij deze gespreksvorm geen thema. We spreken wel over een  praktisch probleem: ik zit in die en die situatie en ik vraag me af waar ik hier goed aan doe. Het kan ook een situatie zijn waarbij je je achteraf afvraagt: heb ik daar toen op deze manier wel goed aan gedaan?

Er wordt één situatie van een deelnemer gekozen, en de anderen leven zich dan in: nu sta ikzelf voor die keus en wat doe ik? En waarom? Wat is hierin belangrijk voor mij? 

Daarbij zoeken we naar ‘essenties’, dat wil zeggen naar de waarden die onder onze keuzen liggen. We stellen de vraag wat ons in zo’n situatie het meest aan het hart gaat. Zo proberen we de waarden te benoemen die aan onze keuzen ten grondslag liggen. 

De volgende stap is dat we onszelf vragen welke persoonlijke kwaliteiten je in zo’n situatie moet opbrengen om aan die waarden recht te doen.

Programma voor 4 februari 2019

19:30 inloop met koffie/thee

19:40 opening en filosofische inleiding (presentatie in de Steenlandzaal)

19:55 pauze 

20:10 socratische dialoog (in verschillende ruimten in de Chocoladefabriek)

21:50 vooruitblik en afsluiting (Steenlandzaal)

22:00 sluiting

Namens alle betrokken organisatoren,
Nico Koning
Teun Hardjono