Oprichting De Goudse School

DeGoudseSchool ziet een parallel met de tijd van Erasmus en Coornhert en wil net als zij waarnemingen en analyses delen en een mening uitdragen. DeGoudseSchool erkent de kracht en ziet de mogelijkheden van social media en andere technologische ontwikkelingen. Verzet zich er niet tegen maar probeert de positieve kanten ervan te ontdekken, zonder de ogen te sluiten voor de duistere kanten. DeGoudseSchool wil zich onderscheiden door de verbinding te zoeken tussen spiritualiteit en technologische ontwikkelingen. Op die manier wil ze een bijdrage leveren aan de discussie waar het met de samenleving naar toe moet gaan, welke waarden ook in de toekomst zullen moeten gelden en wat dat uiteindelijk betekent voor de inrichting van de maatschappij en de organisaties, die daarin opereren. De mens staat daarin centraal, met het besef dat de mens slechts een onderdeel is van een groter geheel, en daar zijn eigen specifieke verantwoordelijkheid in heeft. 

 DeGoudseSchool wil dat doen door vrije denkers bijeen te brengen en hen uit te nodigen hun ideeën en denkbeelden kenbaar te maken en het onderlinge debat en de dialoog met de omgeving aan te gaan. DeGoudseSchool wil dat faciliteren door een maximaal gebruik te maken van de social media en datgene wat de nieuwe technologische ontwikkelingen verder mogelijk maken. Verder wil DeGoudseSchool cursussen en seminars aanbieden, openbare debatten organiseren en beschikbaar zijn voor optredens. Zij wil daarvoor zo veel mogelijk disciplines bij elkaar brengen, zodat onderling geleerd kan worden van ervaring en inzichten aldaar opgedaan.

 Vooral wil ze een brug slaan tussen technologie, spiritualiteit, kunst en wetenschap.