Het gaat goed met het Socratisch Café Gouda!

Socratisch Café Gouda

Nieuwe gesprekken op donderdag 6 april om 19:30 uur in het Verzetsmuseum

Een doorgaand succes

Het gaat goed met het Socratisch Café Gouda. We hebben nu twee bijeenkomsten gehad met elk rond de 40 deelnemers. Onze verwachtingen zijn overtroffen.

Op 26 januari spraken we over tolerantie. Op 27 februari deden we een oefening in tolerantie, namelijk in het omgaan met gevoelens van afkeer. Na een inleiding begaven 4 groepen zich naar verschillende ruimten in het Verzetsmuseum.
Deelnemers gaven na afloop aan dat deze methode van uitwisseling verder helpt om beter na te denken bij wat je doet en daardoor in vergelijkbare situaties verstandiger te reageren. Zie ook de blog over de laatste bijeenkomst en de nieuwe column van Beatrijs Lubbers.


Twijfelen

We gaan door met dit soort gesprekken, maar kiezen ook steeds weer nieuwe vormen. Maar we blijven luisteren naar elkaar. We blijven praten volgens spelregels. En we blijven bereid tot twijfelen.

Nieuwe gesprekken

Inmiddels komen de aanmeldingen binnen voor ons 3e gesprek, zowel van eerdere deelnemers als van nieuwe deelnemers. Op donderdag 6 april vinden die plaats in het Verzetsmuseum. Er zal dan ook een vijfde (jonge) gespreksleidster meedoen.

Dit keer doen we een z.g. socratische dialoog. Dat is een soort waardenonderzoek.

Wat is een socratische dialoog?

Er is bij deze gespreksvorm geen thema. We spreken wel over een  praktisch probleem: ik zit in die en die situatie en ik vraag me af waar ik hier goed aan doe. Het kan ook een situatie zijn waarbij je je achteraf afvraagt: heb ik daar op deze manier wel goed aan gedaan?

Daarbij zoeken we naar ‘essenties’, dat wil zeggen naar de waarden die onder onze keuzen liggen. We stellen de vraag wat ons in zo’n situatie het meest aan het hart gaat. Zo proberen we de waarden te benoemen die aan onze keuzen ten grondslag liggen. We vragen onszelf vervolgens ook af welke persoonlijke kwaliteiten je in zo’n situatie moet opbrengen om aan die waarden recht te doen.