Op dinsdagavond 16 april was er in de Chocoladefabriek een kennismakingsavond met de vrijmetselarij in het algemeen en een aantal leden van de gemengde loge Pythagoras in het bijzonder.
De avond werd goed bezocht en er zijn wezenlijke vragen gesteld.
En zoals het soms gaat, komen er na een kennismaking meer vragen boven drijven. Deze vragen verdienen een antwoord.

Wij willen u uitnodigen in het gebouw van de loge om verder te spreken en meer te proeven van ons werk.
Deze avond is gepland op maandag 3 juni aan de Nicolaas Beetsstraat nr 2.
Op deze avond zal er een korte inleiding gehouden worden, een zogenaamd bouwstuk, met als thema: op reis in je eigen bubbel. 
U wordt uitgenodigd u zelf vragen te stellen als: hebben de mensen in mijn kennissenkring veelal dezelfde mening over bijvoorbeeld levenswijze, politiek, kunst? Hoe open ben ik voor andere standpunten? Hoe bewust ben ik me daarvan? 
Hierover gaan we in gesprek met respect voor ieders mening. 

Als u op 16 april niet aanwezig was, bent u óók van harte welkom. Het is de bedoeling dat er nog twee open avonden georganiseerd worden in de loop van het jaar.

Praktisch: 
Maandagavond inloop vanaf 19.45u
                           20.00u - 21.30u bouwstuk en gesprek.
Adres: Nicolaas Beetsstraat 2
           2802 NA Gouda
Informatie: Carla Meertens T 0612932596

Weet u van harte welkom,
Carla Meertens