Wintercamp 2019 

 

13eWintercamp

 georganiseerd door de Dutch Academy for Quality

 23-26 januari 2019

 Fletcherhotel Eerbeek

info site NNK/DAQ

Elk jaar organiseert de Dutch Academy for Quality een zogenoemd Wintercamp, met een steeds wisselend thema. In 2019 was dat voor de 13e keer zijn. De faciliterende organisatie ligt zoals elk jaar in handen van Arend Oosterhoorn en Teun Hardjono en de concrete invulling inhangen van een wisselend team. Dit jaar zijn dat Bernadette van Pampus en Reinier de Jong. Dit jaar is het thema

Het verhaal van de kwaliteitsmanager   

Hoe ziet die toekomst er voor de kwaliteitsmanager uit? Aan het einde van dit wintercamp hopen we om een glimp op te kunnen vangen hoe dit er uit zou kunnen zien. Hier hebben we veel verhalen voor nodig, jullie verhalen. Een van de vorige bijeenkomsten ging over ruimte en regels. Dit wintercamp zal er veel ruimte zijn, ruimte voor verhalen en maar 1 regel: laat geen verhaal onverteld. Wat voor jou onbeduidend is, kan voor een ander een het missende puzzelstukje zijn of leiden naar nieuwe creatieve ideeën. 

 Thema: data story telling/change story

 Ervan uit gaan dat de organisatie een groep mensen is waartussen zich een uitwisselingsproces plaatsvindt (sociale interactie) waarmee een werkelijkheid wordt geconstrueerd als een doorlopend proces. De werkelijkheid is een in verhalen geconstrueerde werkelijkheid. Feiten zijn uiteraard van belang. Maar de werkelijkheid is een verhalende werkelijkheid. Een verhaal is een construct. Mensen geven (verlenen) zelf betekenis aan hun omgeving en sociale processen spelen hierbij een rol. 

 

Carl Weick introduceerde de term Sensemaking (betekenis maken) en de Theorie U (mensen gaan op een andere manier naar complexe vraagstukken kijken tijdens het U proces, hetgeen resulteert in vernieuwende inzichten en diepgaande veranderingen die blijvend zijn). 

 

Wat is de waarheid in een wereld van fake news? Wordt de waarheid niet bepaald door wat het merendeel in de bubble wil geloven? Zit er in elk verhaal niet een kern van waarheid? Zoals Yuval Noah Harari in Sapiens al aangaf waar men vroeger geloofde in Zeus, gelooft men tegenwoordig in Google of Wikipedia en de waarde van geld. In een wereld die te complex is geworden om de gehele werkelijkheid te kunnen bevatten, is er behoefte aan eenvoudige verhalen met een kern van waarheid. 

Van oudsher geven verhalen richting. Verhalen over enge wezens in het bos om kinderen af te schrikken zodat ze ‘s nachts niet weg lopen. Spreuken en gezegden geven de wijze lessen van onze grootouders om een laagdrempelige manier weer. Als het kalf verdronken is, dempt men de put, hoge bomen vangen veel wind. Ook de management literatuur heeft het verhaal omarmd om een complexe boodschap te vertellen. Wie heeft mijn kaas gepikt, Het doel, De goudmijn, de apenrots en Gung Ho om er maar een aantal te noemen. 

 

Verhalen dienen om de lessen en waarheden van het verleden te behouden en zijn een vorm van kwaliteitsborging. Maar wat misschien nog belangrijker is, zijn de verhalen die ons voorbereiden op de ontluikende toekomst. Hoe ontstaat een visie? Waar of niet waar boeken als Utopia, a brave new world en das kapital spreken tot de verbeelding en hebben achteraf gezien de geschiedenis mede bepaald, positief of negatief in het midden gelaten. De keerzijde van een sterke boodschap is te zien in het antisemitisme van de tweede wereld oorlog.

 

In paragdigma’s heeft het verhaal een andere duiding. Alle paradigma’s bij elkaar maken het geheel. In ieder paradigma ziet het verhaal er anders uit.  

 

Verhalen vertellen binnen kwaliteitsmanagement. Kwaliteitsmanagementvraagstukken  behandelen in de vorm van een verhaal. De nadruk ligt op taal. Termen zijn niet eenduidig. Het verhaal leidt voor verschillende lezers – zo goed als zeker - tot verschillende betekenissen. De betekenis aan de verschillende delen van het verhaal zal worden geïnterpreteerd vanuit de context van de lezer zelf. De lezer zal alleen datgene uit het verhaal pakken dat ‘gunstig’ is voor hem of haar. Dit wordt ‘winkelen’ genoemd. Dit ‘winkelen’ houdt een risico in, omdat slechts een element of stuk van het verhaal uit het geheel wordt bezien. Daardoor wordt bestaande samenhang als het ware ontkracht. 

De kwaliteitsmanager is van oudsher goed in het eenvoudig maken van complexe zaken, de tools hiervoor zijn modellen, vaak komen die in viervoud. Eventueel kan er nog een derde dimensie aan toegevoegd worden maar dan houd het snel op. Dit is in de huidige tijd niet meer voldoende, lineair denken in drie dimensies is ontoereikend. 

 

In een wereld van wicked problems is het tijd dat storytelling wordt toegevoegd aan de toolkit van de kwaliteitsmanager; wat is het nut van meten, data analyse, informatie voorziening, als de boodschap niet over komt? Wat is de moraal van het verhaal?

Globaal programma wintercamp 2019

 Het programma voor het wintercamp door en met de deelnemers. Er is een globaal programma met een rode lijn die met het thema verbonden is. Aan de deelnemers vragen we om mee te nemen: een typerend verhaal / anekdote over de kwaliteitsmanager,een sprekend verhaal (parabel, metafoor, fictief) waaruit de essentie van wat een kwaliteitsmanager is naar voren komt. Verhalen hoeven niet waar te zijn als ze maar mooi zijn. Een luisterend oor, de rust om een ander uit te laten spreken. 

 Woensdag:

18.00 – 20.00         Aankomst, diner, elkaar ontmoeten

 20.00 – 22:00        start Wintercamplied 2019

                                 Toelichting programma

                                 Korte inleiding thema

                                 Kennismaking gebaseerd op het thema

 22:00                      einde eerste avond Wintercamp 2019

            

Donderdag

 9:00 – 12:30 Ochtendprogramma, verkenning van het thema: Het Verhaal van de Kwaliteitsmanager 

 12:30 – 13:30 Lunch

 13.30 – 15.30 Plenaire gezamenlijke ordening van de thema’s rond de vraag: de kracht van het verhaal

16.00 – 18.00 De kracht van verhalen vertellen, een inleiding in het onderwerp dat ons in staat moet stellen verhalen vertellen als een belangrijk instrument vorm te geven.

Verhalen kunnen vertellen. Hoe doe je dat? Een verhaal is een construct. Je moet het verhaal kunnen vertellen. Je moet kunnen verbinden. Dat kan alleen wanneer je door de bril van de ander kan kijken.

 18.00 – 19.30 Diner

 19.30 – 22:00 Vormgeving van het verhaal, op welke wijze kunnen we via beeld (en geluid) ons verhaal ondersteunen en versterken.

Vrijdag

 09.00 – 12.30 Korte openingspresentatie: de ontwikkeling van het werk in zijn algemeenheid in de toekomst.

De verbinding tussen de behandelde thema’s op donderdag (eigen groepen en presentaties van donderdag).

Wat betekenen deze thema’s voor het vak in zijn algemeenheid en de professionals die er werkzaam in zijn.

12.30 – 13.30 Lunch

13.30 – 16.00 Buitenactiviteit

16.00 – 17.00 In groepen uiteen om de verhalen van de kwaliteitsmanager inhoud en vorm te geven. Eenieder werkt aan zijn/ haar persoonlijk verhaal.

 17.30 – 19.00 Diner

 19.00 – 22.00 Uitwerken persoonlijk statuur, gebruik makend van de feedback van de andere twee groepsleden

22.00 Einde tweede dag wintercamp

Zaterdag

09.00 – 10.00 Persoonlijke presentatie door elk der deelnemers:

·       Wat neem ik mee naar huis?

·       Wat betekent het verhaal voor mij als (kwaliteits)professional?

·       Wat verandert er voor mij daarom persoonlijk? 

10.00 – 11.00 Wat gaan we met deze ervaringen na het Wintercamp doen?

 11.30 – 11.55 Evaluatie en afsluiting

 11:55 Eind wintercamp 2019

  

Hoe ziet die toekomst er voor de kwaliteitsmanager uit? Aan het einde van dit wintercamp hopen we om een glimp op te kunnen vangen hoe dit er uit zou kunnen zien. Hier hebben we veel verhalen voor nodig, jullie verhalen. Een van de vorige bijeenkomsten ging over ruimte en regels. Dit wintercamp zal er veel ruimte zijn, ruimte voor verhalen en maar 1 regel: laat geen verhaal onverteld. Wat voor jou onbeduidend is, kan voor een ander een het missende puzzelstukje zijn of leiden naar nieuwe creatieve ideeën.