wegens succes herhaald!

mini symposium technologie & spiritualiteit

23 november 2017

locatie: Stationsplein 7, 2801 AK Gouda


Een studiemiddag op zoek naar het gesprek tussen technologie en spiritualiteit

 

Datum: 23 november 2017

Tijdstip: 16.00 – 19.00

Stationsplein 7, 2801 AK Gouda.

Deze locatie bevindt zich pal naast het station Gouda Centraal.

Je kunt - gratis - voor de deur parkeren.


download brochure

download brochure

Programma

16.00 – 16.45: Lezing Ben van Lier

16.45 – 17.30: Lezing Jonne Hoek

Pauze, koffie en een broodje

18.00 – 19.00: plenaire discussie

o.l.v. Rik Spann (tevens moderator)

Entreeprijs: € 49,00 (incl. BTW)

 

Prof. dr. Ben van Lier is Director Strategy & Innovation bijCentric. In 2009 is hij gepromoveerd aan de Erasmus Universiteit. In 2013 is hij benoemd tot Professor aan de Steinbeis University Berlin. In 2015 is hij eveneens benoemd als Lector aan de Hogeschool Rotterdam. Ben van Lier is lid van het Nederlandse Smart Industries Forum en de Roadmap Council van de top sector High Tech Systems & Materials.

Jonne Hoek.jpg

Jonne Hoek is promovendus in de techniekfilosofie aan de Universiteit Twente. Jonne is ook fellow bij het Titus Brandsma Instituut.

Hij studeerde filosofie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en  Humboldt Uni-versiteit te Berlijn.  Zijn onderzoek richt zich op de grens van het menselijk kennen en kunnen, de vruchtbare spanning tussen rede en religie, en de transcendentie van de technologie.


Als mens, organisatie en samenleving staan wij aan de vooravond van de vierde industriële revolutie zo stelt het World Economic Forum. Onze postmoderne samenleving is steeds meer gebaseerd op in netwerken verbonden mensen, organisaties en objecten. Netwerken stellen ons in staat ongeacht tijd en plaats onderlinge verbindingen aan te gaan en data en informatie uit te wisselen en te delen tussen willekeurige mensen, organisaties en objecten.

Ook de wereldwijde industrie ontkomt niet aan deze ontwikkelingen en termen als industries 4.0, (industrial) internet of things, advanced manufacturing, smart industries en cyber-physical systems worden daarmee steeds gebruikelijker. De nieuwe industriële revolutie vormt een nieuwe uitdaging voor bedrijven en organisaties en vormt een noodzaak om de (productie) processen en daarop aansluitende supply chains opnieuw uit te vinden. Leven, wonen, werken produceren en creëren in netwerken vereist een fundamentele verandering in de perspectieven waarmee wij leven, organiseren en produceren.                

Meer dan beleidsmakers onder ogen zien, veranderen technologische ontwikkelingen de vertrouwde condities van onze samenleving. We hebben de Rubicon al lang overgestoken. Traditionele culturele, cognitieve en morele patronen lijken niet meer opgewassen tegen de oneindige mogelijkheden die nieuwe technologieën met zich meebrengen.

De menselijke maakbaarheid slaat daarmee paradoxaal genoeg om in onbeheersbaarheid. Grijze gebieden en onzichtbare ruimtes zijn het gevolg. Het lijkt er op dat we als samenleving op zoek moeten gaan naar nieuwe omgangsvormen om met deze onbeheersbare mogelijkheden om te gaan. Komt op zo’n moment de spiritualiteitstraditie niet op onverwachte wijze weer in beeld?

Hebben mystiek en spiritualiteit niet juist altijd de omgang met het niet-weten gecultiveerd?

De organisatie van het Mini Symposium is mede in handen van het Vijfde Huis.

Het-Vijfde-Huis-Logo_web.png