IMG+-+Logo+-+De+Goudse+School.png
“The new world is never an accident. It always has to be the result of high intention and sincere effort. It opens the wise choice of many alternatives.”
— naar Janet Casey

DeGoudseSchool staat in de traditie van beroemde Gouwenaren als Erasmus en Coornhert. Vrije denkers met een scherp oog voor wat er in hun tijd speelde en welke vragen dat opriep. Zij hadden een uitgesproken mening over waar het in de nieuwe tijd naar toe moest en schuwden de confrontatie met het establishment niet. DeGoudseSchool vindt dat de huidige tijd aanleiding geeft om net zo fundamenteel als destijds na te denken over de organisatieprincipes van onze tijd. 

DeGoudseSchool neemt ontwikkelingen waar en faciliteert ontmoetingen. Zij acteert als een netwerkorganisatie. Zij creëert én ruimte én draagt bij aan de verbinding tussen de themagerichte programma’s

Voor kansrijke initiatieven worden themagerichte programma’s geïnitieerd.

Technologie loopt tegen ethische en morele grenzen op en mogelijkerwijs kan daar vanuit spiritualiteit een antwoord op worden gegeven. DeGoudseSchool ziet het overbruggen van deze twee werelden als doel. 
Bij het gaan van het pad worden zowel Europa als organisaties daarbinnen opnieuw uitgevonden en worden nieuwe organisatieprincipes benoemd. De kennis en ervaring van de wereld van kwaliteitsmanagement kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren. 

 

Contact

Email: degoudseschool@gmail.com

 

Stichtingsbestuur
Voorzitter
prof. dr. ing. Teun Hardjono

Secretaris / Penningmeester
dr. ing. Arnold Roozendaal CMC  MCM

Leden van het Stichtingsbestuur
mr. A.H.J. Teunissen
J.H.D. (Hans) den Dekker

H.W.A. (Henriëtte) van Norel

Mede Initiatiefnemers van Degoudseschool
drs Rik Spann

Stichting Degoudseschool
Hoefsetuin 128
6601 HR Wijchen
KvK:  65279476