Europa heruitvinden

Er is veel gezegd en geschreven over Europa en de Europese samenwerking. Eén perspectief ontbreekt, namelijk de Europese samenwerking met een bedrijfskundige blik bekeken. Op initiatief van DeGoudseSchool is er een essay geschreven, waarin aangetoond wordt dat de ontwikkeling van de Europese samenwerking lange tijd in hoge mate modelmatig verloopt. De Europese samenwerking ontwikkelt zich gelijk aan het evenbeeld van een succesvolle organisatie. Vanaf “Maastricht” loopt het echter fout. Sindsdien wijkt de ontwikkeling van de Europese Unie steeds meer af van het door ons gehanteerde model. Europa stevent af op een faillissement. Toepassing van het model biedt de mogelijkheid een verklaring te geven voor deze benarde situatie waarin de Europese Unie zich nu bevindt. Los van nationale, politieke of economische belangen. Tevens toont het model hoe het vanaf hier verder fout kan gaan. Maar belangrijker: welke maatregelen zijn nodig om de Europese samenwerking te doen voortleven? De ontwikkeling van de Europese samenwerking vormt zo een cyclus. Europeanen staan aan de vooravond van het einde van de cyclus, of juist aan het begin van een nieuwe. Dit zijn de twee sporen die wij voorleggen. De keuze is aan de lezer. DeGoudseSchool kiest voor het beginnen van een nieuwe cyclus, dus voor het heruitvinden van Europa, maar wil zeker met een ieder daarover de dialoog aangaan.


ISBN 9789462761421