Organisatieprincipes 21e eeuw
THE Sound Of Quality

Duo keynote lezing door prof. dr. ing. Teun Hardjono en drs. Rik Spann: Organisatieprincipes van de 21e eeuw

De organisatieprincipes, gereflecteerd in tal van verhalen over fundamentele transities in het organisatiedenken, hebben hun houdbaarheidsdatum inmiddels wel overschreden. Het is tijd voor een systemische, holistische kijk op de verbinding tussen rationele en irrationele aspecten van kwaliteit. Muziek kan ons hierbij veel leren. We zullen een inkijk geven in wat wij denken dat de nieuwe organisatieprincipes zijn en die rijkelijk illustreren met voorbeelden uit de muziek. Inzicht in deze principes en concrete praktijkvoorbeelden zijn goud waard voor organisaties (profit en non-profit, bedrijfsleven, gezondheidszorg, onderwijs) die uit zijn op all-over performanceverbetering, en verbetering van kwaliteit rondom leiderschap, teamwork, vergroting van de permanente innovatiekracht en pro-actief omgaan met de uitdagingen van deze tijd. Deze presentatie is dan ook geschikt voor visionaire professionals en leiders die bewust willen kijken naar nieuwe vormen van organiseren, leiding geven, motiveren, samenwerken en netwerken, om de impact van hun activiteiten in alle opzichten te vergroten.