NADENKEN OVER DE KWALITEIT VAN ONS LEVEN

‘De Schreeuw’

‘De Schreeuw’

‘dingen waarvoor we willen vechten, het nut van strijd.’

Lang geleden deden de Germanen het al: samenkomen op een ‘dingsdag’ om een GROOT DING te bespreken. Dat was dan een ding dat iedereen bezig hield en dat voor het samenleven belangrijk was. Het waren volksdingen. Vaak was het een rechtsgeding. Veel aardrijkskundige namen in het Oosten van het land herinneren nog aan die ‘dingen’. In Gouda wordt op de dinsdag-avonden weer zoiets gedaan. Er worden geen besluiten genomen over een volksding (bijvoorbeeld de FOLKETING, het Parlement van Denemarken) en er wordt niemand veroordeeld. Er wordt dan nagedacht over dingen die belangrijk zijn en die bepalend zijn voor de kwaliteit van ons leven. Nadenken over de kwaliteit van ons leven

En wij? De DeGoudseSchool is in 2018 gestart met het organiseren van Dingsdagen. 

We gaan denken over dingen die belangrijk zijn en die de kwaliteit van ons leven bepalen, bijvoorbeeld

-      Dingen die ons bang maken (4, 11, 18 december 2018 en 8 januari)

-      Dingen waarvoor we willen vechten (5, 12, 19 en 26 maart 2019)

-      Dingen die we willen bestrijden (2, 9, 16 en 23 april 2019)

-      Dingen waarnaar we verlangen (mei 2019)

-      Dingen die onze woede wekken (nog vast te stellen)

-      Dingen die door anderen over ons beslist worden (nog vast te stellen)

 

In de maand maartgaan we nadenken over strijd,

over dingen waarvoor we willen vechten.

Er 4 bijeenkomsten gepland.  We gaan in 4 weken op 4 manieren met dit ding aan de slag:

1      Een filosofische inleiding op dat ding.

2      Socratische gesprekken over dat ding.

3      Bespreking van een boek over het ding.

4      Ondervraging van een Goudse politicus over het ding.