NADENKEN OVER DE KWALITEIT VAN ONS LEVEN

 ‘De Schreeuw’

‘De Schreeuw’

‘HET NUT VAN ANGST’

Lang geleden deden de Germanen het al: samenkomen op een ‘dingsdag’ om een GROOT DING te bespreken. Dat was dan een ding dat iedereen bezig hield en dat voor het samenleven belangrijk was. Het waren volksdingen. Vaak was het een rechtsgeding. Veel aardrijkskundige namen in het Oosten van het land herinneren nog aan die ‘dingen’. In Gouda wordt op de dinsdag-avonden weer zoiets gedaan. Er worden geen besluiten genomen over een volksding (bijvoorbeeld de FOLKETING, het Parlement van Denemarken) en er wordt niemand veroordeeld. Er wordt dan nagedacht over dingen die belangrijk zijn en die bepalend zijn voor de kwaliteit van ons leven.