Dr. ing. A.H. Roozendaal CMC MCM

Arnold Roozendaal (1954) is Certified Management Consultant en werkt als senior consultant en onderzoeker. Voordat hij in 2000 zelfstandig werd, heeft hij gewerkt als controller HRM/ TQM bij De Graaf's Bakkerijen. In die hoedanigheid was hij de architect van het traject dat in 1998 heeft geresulteerd in een INK-Onderscheiding. Daarna heeft hij tot 2000 dezelfde functie bekleed bij Bakkersland, de organisatie die is ontstaan vanuit een fusie van een negental familiebedrijven, waaronder De Graaf's Bakkerijen. Hij is in 2008 gepromoveerd bij Prof. dr. ing. T.W. Hardjono op een onderzoek naar Contextueel Leiderschap. Hij heeft het gehele promotietraject doorlopen als buitenpromovendus naast zijn werk als zelfstandig adviseur. In zijn promotietraject heeft hij als onderzoeker gewerkt aan leiderschapsontwikkeling in een drietal verschillende contexten (bedrijfsleven, Nederlandse Politie en de zorgsector). Na afronding van zijn promotietraject past hij zijn ideeën als consultant en onderzoeker ook toe in andere sectoren, waaronder het onderwijs. Arnold heeft vanuit zijn persoonlijk leiderschap gekozen om te werken op het snijvlak van enerzijds leiderschap en duurzaamheid en anderzijds onderwijs en spiritualiteit. Dit vanuit zijn overtuiging dat in Nederland het onderwijs (van basisonderwijs tot en met universiteit en hogeschool) toe is aan een fikse vernieuwing. Immers vanuit het onderwijs wordt een nieuwe generatie leidinggevenden opgeleid die uiteindelijk het verschil gaan maken voor de inrichting van Nieuwe Samenleving.
Dit is de primaire reden dat hij samen met andere ter zake deskundigen het initiatief heeft genomen voor de uitwerking van het concept van de Contextuele School®, een concept bedoeld voor de inrichting van scholen in het primair en voortgezet onderwijs op basis van de contextuele benadering.  
Naast zijn werk als consultant en onderzoeker, waarin diverse opdrachten op het niveau van boardroom consultancy zijn uitgevoerd, is Arnold werkzaam als senior teamleider voor Certiked (Certificatie Instelling Kennisintensieve Dienstverlening) en in die rol acteert hij als lead assessor en beoordelaar (audits ISO 9001) bij een grote variëteit aan opdrachtgevers in de kennisintensieve dienstverlening sinds 2001. 
Leiderschap betekent voor Arnold de verbinding tussen effectiviteit, authenticiteit en spiritualiteit. Na zijn promotie heeft hij daarom verdiept in spiritualiteit en religie om zo een bijdrage te leveren aan een belangrijke invalshoek, maatschappelijke spiritualiteit. In mei 2015 heeft hij geassocieerd aan de Karmel en heeft daartoe in mei 2015 zijn gelofte afgelegd op de Regel van de Karmel. Op deze wijze wil Arnold vanuit zijn persoonlijk leiderschap en persoonlijke levensovertuiging met hart en ziel zijn bijdrage werken aan de realisatie van een Nieuwe Samenleving. 
https://nl.linkedin.com/in/arnoldroozendaal