Our common future
Andere tijden

Bezoek aan Gouda, stad van de Goudse Glazen.

Een voor velen onbekende kunstschat zijn de gebrandschilderde ramen van de St. Jan in Gouda, voor een groot deel gemaakt door de Gebr. Crabeth en behorend bij het Wereld Erfgoed. De oudste ramenglazen geven het leven van Johannes de Doper, met uiteraard daarbinnen weer de geboorte en doop van Jezus. Naast het ongekend hoge  artistieke niveau is het bijzondere van de Goudse Glazen is dat ongeveer de helft vlak voor de beeldenstorm die het begin van de reformatie inleidde zijn gemaakt en de rest daarna. In de tijd dat de Gouden Eeuw zijn hoogte punt bereikt en het protestantisme de bepalende religie.

Aan de hand van de Goudse Glazen zullen de deelnemers aan dit event de dialoog aangaan over de gevolgen van een politieke omwenteling voor zowel de samenleving als het individu. Vragen die aan de orde komen zijn: “heeft een politieke omwenteling gevolgen voor de opvatting over de structuren en systemen van zowel de overheid als van organisaties? “wat is de rol en betekenis van een fundamentele technologische ontwikkeling zoals destijds de uitvinding van de boekdrukkunst?”. “wat is de rol van denkers en opiniemakers als destijds Erasmus, Luther, Thomas More en Coornhert?’, “had voor de omwenteling een organisatie als de VOC kunnen ontstaan en bestaan”, enz..