Invulvakken met * zijn verplicht
Evenement:

BARCELONA: HET BEGIN VAN EEN DROOM

TIJD VOOR  EEN NIEUW REALISME IN DE BESTUURSKAMER; HET VERSTAAN VAN DE TEKENEN VAN DE TIJD EN VAN DAARUIT LEIDERS IN HUN KRACHT BRENGEN

Wij willen leiders en high potentials meenemen naar Barcelona om daar in een gezamenlijk proces te leren invulling te geven aan de keuzes die dit tijdsgewricht hen dwingt te maken. 
Stichting DeGoudseSchool nodigt u daarom 'van harte' uit om op een bijzondere locatie tot rust te komen, op basis van dialoog te leren van de ervaringen van anderen, de stilte te ervaren en opnieuw te aarden. Onze visie op Duurzaamheid en de Nieuwe Wereld, op basis van een persoonlijke insteek en jarenlang onderzoek, staan te uwer beschikking. Niet iedere organisatie is dezelfde of heeft dezelfde ambitie en mogelijkheden. Als u weer naar huis heeft ú als leider een inzicht verworven in de problematiek, mogelijke oplossingsscenario’s en geluisterd naar de ervaring van anderen.  

Tijd: dinsdag 21 maart t/m zaterdag 25 maart 2017

Uw aanmelding is definitief wanneer een eerste termijn van € 1.210,00, zijnde € 1.000,00 plus 21% BTW is overgemaakt op rekeningnummer
NL95 RABO 0300 6204 54 t.n.v. Stichting DeGoudseSchool o.v.v. Evenement aanbetaling Barcelona.

U ontvangt van ons een factuur met een betalingsbewijs. Betaling van het restant moet 14 dagen voor vertrek geregeld zijn. 

Uiterlijk twee weken voor de bijeenkomst ontvangt u van ons een definitieve bevestiging met onder andere het programma en de gegevens van de locatie. 

Voorwaarden:

•    Na betaling van de eerste termijn is uw inschrijving definitief. Annulering is niet mogelijk. U kunt zich te allen tijde laten vervangen door een collega.

•    Indien, om welke reden dan ook, uwerzijds toch annulering plaatsvindt na 1 januari 2016 zullen de kosten voor de eerste termijn voor ten hoogste 50% worden vergoed.

•    Wij vertrekken gezamenlijk vanaf de luchthaven Eindhoven op dinsdagmorgen 21 maart 2017.

•    Uw aanmelding moet voor 31 december 2016 binnen zijn en de eerste termijn moet betaald zijn.

•    U ontvangt een bevestiging van uw aanmelding. Te zijner tijd ontvangt u van ons nog een verzoek om aanvullende gegevens voor onder andere het boeken van de vlucht, de paspoortgegevens, eventuele dieetwensen et cetera.

•    Het maximale aantal deelnemers bedraagt: 12. Wij behouden ons het recht voor de bijeenkomst te annuleren bij onvoldoende deelname. Vanzelfsprekend vindt in dat geval per omgaande volledige restitutie plaats van de de betaalde kosten. 

Ik ga akkoord met bovenstaande voorwaarden *
Persoonsgegevens
Factuuradres